• کوه کلیمانجارو - آفریقا

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه کازبگ - گرجستان

زندگی سالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با قوانین طبیعت است . **

معرفی به دوستان