• کوه کلیمانجارو - آفریقا

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه کازبگ - گرجستان

شعار روز جهانی کوهستان در سال 2014 " کشاورزی خانوادگی در کوهستان؛ تغذیه مردم، مراقبت از مردم"

معرفی به دوستان