• سال نو مبارک

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه آرارات - ترکیه

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه کاچکار - ترکیه

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

بهار... این نمایش تحول و سرسبزی آمد تا بگوید اگر نمی شود همیشه سبز ماند، می شود دوباره سبز شد... "آغاز بهار نو مبارک "

معرفی به دوستان