• کوه آیلندپیک - نپال

  • کوه شاه داغ - آذربایجان

  • کوه لنین - قرقیزستان

  • کوه کلیمانجارو - تانزانیا

  • کوه آراگاتس - ارمنستان

  • کوه البروس - روسیه

  • کوه کازبگ - گرجستان

  • کوه آرارات-زمستانی-ترکیه

  • کوه کاچکار - ترکیه

طبیعت مهربان ترین دوست ما و بهترین منتقد علم تجربی است، اگر تنها اجازه دهیم اطلاعیه هایش بی طرفانه وارد ذهنمان شود."مایکل فارادی" **

معرفی به دوستان